Touwen

Ontbindingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument volgens de Europese regels de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Hiervan kan de consument het herroepingsformulier van onze site downloaden, invullen en retour zenden. Kunt u het formulier niet vinden, geen probleem, een simpel mailtje naar info@touwenwinkel.nl is ook voldoende. Wel graag de reden van retour zenden vermelden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder.

XPL Media BV sluit geheel volgens de Europese regels het ontbindingsrecht van de consument uit voor alle touwen die speciaal in opdracht van de consument op maat afgeknipt, bewerkt of afgewerkt zijn en op alle speciaal voor de consument bestelde en gemaakte artikelen zoals touwen, netten, touwladders en op alle aanbiedingen en reststukken. Voor bedrijven gelden geen wettelijke terugname regelingen, dit kan alleen na goedkeuring en afspraak met ons en zal er een restocking fee worden berekend.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan XPL Media BV retourneren, conform de door XPL Media BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor terugzenden zal u altijd eerst met XPL Media BV moeten overleggen. Indien de consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending evenals het risico voor zijn rekening en zal XPL Media BV het eerder betaalde bedrag excl. die verzendkosten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen retour storten.